مجموعه مقالات سومین همایش گفت‌و‌گوی اندیشمندان ایران و افغانستان، گفت‌و‌گو درباره توسعه

View

دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۵-۶ اسفند ۱۳۹۹؛ تهران

View

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۱۴-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

View

اولین همایش نانو فوتونیک؛ ۱-۲ آبان ۱۳۹۹؛ زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

View

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

View

بیستمین همایش صنایع دریایی؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۷؛ تهران

View

بیست و هفتمین کنفرانس هسته‌ای ایران؛ ۱۱-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، مشهد

View

ششمین همایش ملی نهضت مشروطیت: عدالت خواهی از نهضت مشروطه تا گام دوم انقلاب اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ تبریز

View

پنجمین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: تبریز و انقلاب مشروطه ایران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷؛ تبریز

View

سومین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی، با تاکید بر جبهه مقاومت اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵؛ تبریز

View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.