فرهنگ تشریحی واژگان معماری فناوری اطلاعات (۷)

  From £4.50
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان حقوق فناوری اطلاعات (۶)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان مدیریت فناوری اطلاعات (۵)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان جنگ اطلاعات (۴)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان امنیت فناوری اطلاعات (۳)

  From £4.50
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان جنگ الکترونیک (۲)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان فرماندهی و کنترل شبکه‌ای (۱)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامی

  From £34.50
  View product

  واژه‌نامه تخصصی حقوق (فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی)

  From £7.00
  View product
  Sale!

  فرهنگ‌های تشریحی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی؛ مجموعه‌ای شامل ۸ عنوان کتاب دیجیتالی

  £39.49
  View product

  فرهنگ واژگان مطالعات زنان خانواده و جنسیت

  From £9.50
  View product
  Sale!

  فرهنگ‌های تشریحی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی؛ مجموعه‌ای شامل ۸ عنوان کتاب دیجیتالی

  £97.34
  View product

  فرهنگ کهن عربی-فارسی از نویسنده‌ای ناشناخته و به‌گمان از سده‌ی هفتم

  From £15.00
  View product

  فرهنگ محبس: واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی در زندان‌های ایران

  From £7.25
  View product

  فرهنگ واژگان گیلکی

  From £10.00
  View product

  فرهنگنامه‌ی داستان‌های متون فارسی (۳)

  From £22.75
  View product

  فرهنگ اصطلاحات صنعت کیمیا

  From £7.50
  View product

  فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری (انگلیسی-فارسی) به انضمام سرنام‌های حقوق کیفری

  From £13.00
  View product

  فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری (فارسی-انگلیسی) به انضمام فرازهای حقوقی (فارسی، انگلیسی و لاتین)

  From £12.50
  View product

  فرهنگنامه زنان پارسی‌گوی؛ ۲ جلدی

  From £29.75
  View product

  Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
  We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.