آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین

  From £9.50
  View product

  ایران امروز ما چگونه است؟ (جلد اول)

  From £12.75
  View product

  دستاوردهای بین‌المللی انقلاب اسلامی

  From £8.00
  View product

  دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی

  From £8.00
  View product

  دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی

  From £8.00
  View product

  دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی

  From £8.00
  View product

  حلقه‌های گمشده: برگ‌هایی از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران عصر صفوی (مجموعه مقالات)

  From £10.50
  View product

  جنگ زنجان: جنگ بابیه زنجان در دوران قاجاریه

  From £15.75
  View product

  مقالات برگزیده‌ی سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار ۱۳۹۷ (جلد هفتم): آسیب‌های اقتصادی

  From £7.00
  View product

  اقتصاد بدون نفت به روایت اسناد (۱۳۳۲-۱۳۳۰ ه.ش)

  From £13.00
  View product

  راهنمای مدیریت پروژه‌های نظامی؛ ۲ جلدی

  From £36.75
  View product

  فاطمیان و عباسیان: بررسی سیر تاریخی اختلافات مذهبی و رقابت‌های اقتصادی خلافت‌های اسلامی از ۳۵۸ تا ۵۶۷ قمری

  From £13.25
  View product

  تدبیر و امید برای جهش تولید؛ جلد ۲: گزارش ۲۵ برنامه افتتاح طرح‌های بزرگ و مهم در سال جهش تولید (شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹)

  From £14.00
  View product

  تدبیر و امید برای جهش تولید؛ جلد ۱: گزارش ۲۵ برنامه افتتاح طرح‌های عمرانی و صنعتی جهش تولید (شش ماهه اول سال ۱۳۹۹)

  From £14.00
  View product

  موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: زندگی و کارنامه‌ی محمد رحیم متقی ایروانی

  From £13.25
  View product

  موقعیت تجار و صاحبان صنایع ایران: زندگی و کارنامه‌ی محمود زینی بنیانگذار گروه صنعتی لایکو

  From £7.50
  View product

  یک قرن حکمرانی آب در ایران

  From £9.50
  View product

  زنان، فمینیسم و اقتصاد

  From £8.75
  View product

  اندیشه‌ی پیشرفت و تحولات جدید جامعه‌ی ایران: بازخوانی مطالعات مجید تهرانیان در حوزه‌های توسعه، فرهنگ و ارتباطات

  From £11.00
  View product

  راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران

  From £8.00
  View product

  Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
  We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.