تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران (حاج امین‌الضرب)؛ ۲ جلدی

View

ششمین کتاب جامع صنعت فرودگاهی و صنایع وابسته

View

حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد سوم

View

دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی

View

روایتی از یکصد اقدام در روزهای پرتلاطم اقتصاد ایران

View

حقوق فناوری اطلاعات، حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد دوم

View

چالش‌های اصناف در دوره پهلوی اول

View

ایران و بحران اقتصادی: تحولات اقتصادی ایران قرن دوازدهم هجری

View

اقتصاد سیاسی ایران: مجموعه یادداشت‌ها و گفت‌وگوها درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران (۲ جلدی)

View

مالیه روح مشروطه است: بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران

View

چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

View

ایران ناصری و ناکامی در توسعه‌ی صنعتی

View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.