سودای ناممکن (گفتمان سیاست جنایی و جرم‌شناسی در رمان بینوایان)

  From £6.00
  View product

  واژه‌نامه تخصصی حقوق (فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی)

  From £7.00
  View product

  حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

  From £10.50
  View product

  حقوق زنان ایران و سیاست خارجی امریکا

  From £8.25
  View product

  حقوق بنیادین کودکان و زنان در ایران و اسناد بین‌المللی

  From £7.25
  View product

  تاریخ تحول حقوق زن در اسلام؛ جلد اول: عصر علوی

  From £10.50
  View product

  تاریخ تحول حقوق زن در اسلام؛ جلد دوم: عصر علوی

  From £8.50
  View product

  مجموعه قوانین سال ۱۳۸۲ (۲ جلدی)

  From £34.75
  View product

  شرح حق: تاریخ شفاهی حقوق ایران؛ جلد ۱

  From £7.00
  View product

  تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران

  From £19.00
  View product

  حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد سوم

  From £12.50
  View product

  فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری (انگلیسی-فارسی) به انضمام سرنام‌های حقوق کیفری

  From £13.00
  View product

  فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری (فارسی-انگلیسی) به انضمام فرازهای حقوقی (فارسی، انگلیسی و لاتین)

  From £12.50
  View product

  کار کودک در ایران

  From £12.50
  View product

  گره: ازدواج زودهنگام در ایران

  From £8.75
  View product

  تاریخ شفاهی وکالت در ایران

  £20.75
  View product

  مجموعه‌ تنقیح شده‌ی قوانین و مقررات حقوقی-کاربردی (۵ جلدی)

  £160.25
  View product

  تاریخ تحولات حقوق کیفری در عصر قاجار

  £22.50
  View product

  حقوق جنایی عصر قاجار در قانون‌نامه کنت

  £19.50
  View product

  چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

  £19.00
  View product

  Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
  We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.