هوش مصنوعی و آینده‌ی آموزش دانشگاهی در ایران

  From £11.25
  View product

  نفت و گاز ایران در سایه‌سار منابع تجدیدناپذیر با رویکرد تصمیم‌گیری‌های چند معیاره

  From £8.00
  View product

  نیروی نظامی عشایر در ایران و ممالک همجوار در دوره‌ی اسلامی

  From £14.00
  View product

  توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران: ابزار موازنه یا تهدید

  From £11.00
  View product

  میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چین: «بنادر گوانچو، چوانجو، خانجو»

  From £12.25
  View product

  سیری در تاریخ ارتش ایران: از آغاز تا پایان شهریور ۱۳۲۰

  From £18.25
  View product

  آینده‌نگاری فناوری دریا در ایران ۱۴۰۴

  From £8.50
  View product

  آینده‌نگاری فناوری ارتباطات در ایران ۱۴۰۴

  From £8.50
  View product

  آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در ایران ۱۴۰۴

  From £9.50
  View product

  آینده‌نگاری زیست فناوری در ایران ۱۴۰۴

  From £7.75
  View product

  آینده‌نگاری فناوری هوافضا در ایران ۱۴۰۴

  From £8.25
  View product

  بحران نفت در ایران: از ناسیونالیسم تا کودتا

  From £8.00
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان معماری فناوری اطلاعات (۷)

  From £4.50
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان حقوق فناوری اطلاعات (۶)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان مدیریت فناوری اطلاعات (۵)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان جنگ اطلاعات (۴)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان امنیت فناوری اطلاعات (۳)

  From £4.50
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان جنگ الکترونیک (۲)

  From £4.25
  View product

  فرهنگ تشریحی واژگان فرماندهی و کنترل شبکه‌ای (۱)

  From £4.25
  View product

  دست خدا بر نقاب: بازجستی بر کودتای نقاب (نوژه)

  From £10.80
  View product

  Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
  We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.