تاریخ سینمای ایران از تولد تا بلوغ ۱۳۵۷-۱۳۰۸ از بلوغ تا تبلور ۱۳۸۰-۱۳۵۷

View

سیمای زن در آثار بهرام بیضایی

View

سینماهای تهران: مروری بر تاریخچه‌ی سالن‌های سینما از قاجار تا امروز (۱۴۰۰-۱۲۸۲)

View

شهر و سینما در ایران

View

هویت اخلاقی زن در سینمای ایران

View

زندگی روزمره در ایران مدرن با تامل بر سینمای ایران

View

خیانت زناشویی در فیلم‌های سینمای ایران: بررسی نشانه‌شناختی-جامعه‌شناختی، درون‌مایه‌ی خیانت زناشویی در فیلم‌های چهارشنبه‌سوری، سعادت‌آباد، زندگی خصوصی و برف روی کاج‌ها

View

سینما به روایت اصفهان: یک پژوهش تاریخی-تحلیلی (۱۳۵۷-۱۳۰۴)

View

مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره در سینمای ایران

View

فیلمشناخت ایران؛ فیلم‌شناسی سینمای ایران ۱۳۵۷-۱۳۰۹

£56.00
View

فیلشناخت ایران: فیلم‌شناسی ایران ۱۳۷۲-۱۳۵۸

£34.00
View

عباس کیارستمی

£16.50
View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.